فسپا

گروه‌صنعتي‌سپاهان‌

1400/07/30 22:30:20
پایانی:19,680
(-2.71%)
آخرین:19,860
(-1.82%)

تعداد معاملات:478
حجم:1.22M
ارزش معاملات:24.05B
حجم مبنا:762,195
19,22021,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
19,860
19,900
13,7052
11,000
19,610
19,920
7,7501
1260
19,540
19,950
29,0532
2,787,516(100%)
256(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,358,978(85%)
218(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
428,538(15%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 214,290,292 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 212,957,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-24,143-29,085-20,927-2,886-
حمایت2-2,886-5,357-18,2069,577-
حمایت18,4863,545-15,48817,27858,560
P29,74327,27229,74329,743-
مقاومت141,11636,17555,20842,20759,440
مقاومت262,37359,90257,92649,908-
مقاومت373,74668,80560,64762,373-


آخرین اخبار فسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر