کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

1400/07/04 03:31:41
پایانی:60,440
(4.73%)
آخرین:60,590
(4.99%)

تعداد معاملات:345
حجم:506,981
ارزش معاملات:30.64B
حجم مبنا:259,920
54,83060,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1080,302
60,590
62,370
3,0001
1800
60,260
63,880
1,7231
1350
60,150
64,650
9001
466,981(92%)
182(99%)
حجمحقیقیتعداد
261,028(51%)
112(98%)
40,000(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
245,953(49%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 155,078,745 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 140,861,895 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,07630,56035,56541,603-
حمایت241,60341,34537,23449,250-
حمایت151,09650,58038,90253,975180,180
P61,62361,36561,62361,623-
مقاومت171,11670,60082,27769,270181,770
مقاومت281,64381,38583,94573,995-
مقاومت391,13690,62085,61581,643-


آخرین اخبار کطبس

نمایش اخبار قدیمی‌تر