كطبس

ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌

1400/03/28 19:10:08
پایانی:49,700
(-4.53%)
آخرین:50,000
(-3.95%)

تعداد معاملات:1,104
حجم:3.56M
ارزش معاملات:177B
حجم مبنا:301,811
49,46054,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
49,840
50,000
51,2561
2529
49,830
50,120
4012
115,835
49,800
50,140
3001
1,850,933(52%)
415(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,400,912(67%)
461(100%)
1,717,625(48%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,167,646(33%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 221,665,952 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 258,840,187 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,1135,33012,77529,786-
حمایت229,78627,39515,25841,162-
حمایت139,89335,11017,73948,190148,920
P59,56657,17559,56659,566-
مقاومت169,67364,89082,26070,942151,450
مقاومت289,34686,95584,74177,970-
مقاومت399,45394,67087,22589,346-


آخرین اخبار کطبس

نمایش اخبار قدیمی‌تر