بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

1399/12/17 13:56:00
پایانی:58,275
(-0.15%)
آخرین:57,196
(-1.99%)

تعداد معاملات:108
حجم:64,173
ارزش معاملات:3.67B
حجم مبنا:849,589
57,19661,864
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
57,196
549,983302
000
57,197
8881
000
57,198
8881
64,173(100%)
91(100%)
حجمحقیقیتعداد
64,173(100%)
11(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 41,095,401 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 339,971,052 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,49729,20933,87341,114-
حمایت241,11440,47035,42948,241-
حمایت149,15547,86736,98352,644171,588
P59,77259,12859,77259,772-
مقاومت167,81366,52577,40866,899171,588
مقاومت278,43077,78678,96271,302-
مقاومت386,47185,18380,51878,430-


آخرین اخبار بالاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر