بالاس

مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن

1400/07/29 05:11:03
پایانی:35,685
(3.8%)
آخرین:36,096
(4.99%)

تعداد معاملات:692
حجم:1.08M
ارزش معاملات:38.65B
حجم مبنا:420,345
32,66036,096
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2781,229
36,096
36,480
10,0471
3507
35,850
38,600
9741
2284
35,750
40,536
2001
1,077,173(99%)
240(100%)
حجمحقیقیتعداد
898,173(83%)
276(99%)
6,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
185,000(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 160,162,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 116,127,911 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,02514,46118,06724,800-
حمایت224,80024,01819,27030,309-
حمایت130,44828,88420,47133,713105,992
P39,22338,44139,22339,223-
مقاومت144,87143,30751,72044,732108,288
مقاومت253,64652,86452,92148,136-
مقاومت359,29457,73054,12453,646-


آخرین اخبار بالاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر