بالاس

مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن

1400/04/02 15:40:57
پایانی:38,665
(-0.06%)
آخرین:36,757
(-4.99%)

تعداد معاملات:15
حجم:4,947
ارزش معاملات:181M
حجم مبنا:368,035
36,75740,625
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
36,757
1,507,465375
000
36,760
3,5012
000
36,777
4,7059
4,947(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,947(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 14,713,519 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 191,275,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 13.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,8107,65312,50723,676-
حمایت223,67622,09714,12631,093-
حمایت130,22627,06915,74335,675110,331
P43,09241,51343,09243,092-
مقاومت149,64246,48557,81050,509110,331
مقاومت262,50860,92959,42755,091-
مقاومت369,05865,90161,04762,508-


آخرین اخبار بالاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر