ثاصفا

شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

1400/03/28 18:39:06
پایانی:27,056
(0%)
آخرین:26,245
(-2.99%)

تعداد معاملات:1
حجم:200
ارزش معاملات:5.24M
حجم مبنا:369,604
26,24527,867
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
26,245
3,927,587265
000
26,247
2,0021
000
26,248
1,9841
200(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
200(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,411,200 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 5,411,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
2
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,89321,60522,37823,727-
حمایت223,72723,58322,63624,908-
حمایت124,98624,69822,89425,63878,735
P26,82026,67626,82026,820-
مقاومت128,07927,79129,59528,00178,735
مقاومت229,91329,76929,85328,731-
مقاومت331,17230,88430,11129,913-


آخرین اخبار ثاصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر