ثاصفا

شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

1400/07/30 21:58:40
پایانی:13,272
(-0.1%)
آخرین:12,888
(-2.99%)

تعداد معاملات:20
حجم:23,335
ارزش معاملات:300M
حجم مبنا:753,466
12,88813,684
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,888
488,54181
000
13,000
3,0301
000
13,040
11,0001
23,335(100%)
18(100%)
حجمحقیقیتعداد
23,335(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 17,205,673 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 154,851,060 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3765-7501,5236,826-
حمایت26,8266,0692,28110,299-
حمایت19,8578,3423,03812,44538,664
P15,91815,16115,91815,918-
مقاومت118,94917,43422,73719,39138,664
مقاومت225,01024,25323,49421,537-
مقاومت328,04126,52624,25325,010-


آخرین اخبار ثاصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر