خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

1400/07/04 03:10:57
پایانی:8,130
(1.62%)
آخرین:8,260
(3.25%)

تعداد معاملات:611
حجم:3.09M
ارزش معاملات:25.25B
حجم مبنا:3.64M
7,6008,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,185
8,260
8,270
53,1121
1850
8,120
8,280
20,0001
26,000
8,100
8,300
35,2635
3,069,811(99%)
214(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,015,511(97%)
273(100%)
27,500(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
81,800(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,624,128 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 89,802,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4935,4105,8856,526-
حمایت26,5266,4856,0437,252-
حمایت17,3937,3106,2017,70024,640
P8,4268,3858,4268,426-
مقاومت19,2939,21010,3189,15225,020
مقاومت210,32610,28510,4769,600-
مقاومت311,19311,11010,63510,326-


آخرین اخبار خاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر