خاهن

آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌

1400/03/28 18:39:06
پایانی:10,820
(0.18%)
آخرین:10,260
(-5%)

تعداد معاملات:5,942
حجم:90.67M
ارزش معاملات:980B
حجم مبنا:3.64M
10,26011,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
260,500
10,260
10,260
2,283,62372
000
10,270
51,0002
000
10,280
958,37117
87,397,648(96%)
2,057(100%)
حجمحقیقیتعداد
71,787,535(79%)
1,136(100%)
3,281,670(4%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
18,891,783(21%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 459,719,276 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 683,750,993 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-29,860-34,875-27,352-9,800-
حمایت2-9,800-12,307-24,8421,694-
حمایت1230-4,785-22,3368,79530,780
P20,29017,78220,29020,290-
مقاومت130,32025,30542,85631,78431,750
مقاومت250,38047,87245,36238,885-
مقاومت360,41055,39547,87250,380-


آخرین اخبار خاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر