خمحور

تولیدمحورخودرو

1400/08/01 18:56:29
پایانی:2,770
(-4.94%)
آخرین:2,769
(-4.97%)

تعداد معاملات:365
حجم:8.74M
ارزش معاملات:24.22B
حجم مبنا:5.14M
2,7693,059
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,769
846,11115
000
2,792
57,0002
000
2,794
1,8501
5,243,848(60%)
117(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,743,848(100%)
161(100%)
3,500,000(40%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 124,149,221 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 150,437,633 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35052076531,695-
حمایت21,6951,5468022,376-
حمایت12,2901,9929512,7988,655
P3,4803,3313,4803,480-
مقاومت14,0753,7774,8184,1618,806
مقاومت25,2655,1164,9674,583-
مقاومت35,8605,5625,1165,265-


آخرین اخبار خمحور

نمایش اخبار قدیمی‌تر