زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

1400/07/28 11:51:56
پایانی:20,917
(3.41%)
آخرین:21,237
(4.99%)

تعداد معاملات:580
حجم:1.17M
ارزش معاملات:24.54B
حجم مبنا:715,581
19,21521,237
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,369
21,222
21,237
4,9441
216,397
21,221
22,850
9801
1808
21,220
23,044
4,5001
1,142,392(95%)
217(99%)
حجمحقیقیتعداد
848,586(71%)
197(98%)
55,891(5%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
349,697(29%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 110,117,112 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 90,100,880 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
7
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت355-1,7741,9489,331-
حمایت29,3318,4163,19015,020-
حمایت114,94813,1184,43118,53459,737
P24,22423,30924,22424,224-
مقاومت129,84128,01136,69829,91361,695
مقاومت239,11738,20237,93933,427-
مقاومت344,73442,90439,18139,117-


آخرین اخبار زکشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر