وپخش

داروپخش‌ (هلدينگ‌

1400/03/28 20:22:38
پایانی:89,990
(-0.15%)
آخرین:89,000
(-1.25%)

تعداد معاملات:68
حجم:31,115
ارزش معاملات:2.75B
حجم مبنا:336,000
85,63094,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
88,250
89,730
1,0701
2512
88,220
89,760
6152
1100
88,050
89,770
5241
31,115(100%)
16(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,775(67%)
37(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,340(33%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 175,002,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.46سرانه فروش حقیقی: 50,528,168 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت364,48362,19566,66275,706-
حمایت275,70674,56268,15282,533-
حمایت182,35380,06569,64186,750266,470
P93,57692,43293,57693,576-
مقاومت1100,22397,935108,358100,403268,920
مقاومت2111,446110,302109,847104,620-
مقاومت3118,093115,805111,337111,446-


آخرین اخبار وپخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر