ومعلم

بيمه معلم

1400/07/29 06:29:10
پایانی:2,855
(-2.29%)
آخرین:2,840
(-2.8%)

تعداد معاملات:689
حجم:8.74M
ارزش معاملات:24.97B
حجم مبنا:5.25M
2,7763,068
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
2,810
2,840
21,7743
17,110
2,801
2,845
13,3802
12,760
2,791
2,881
4,7121
8,748,530(100%)
288(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,748,530(100%)
139(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 86,725,878 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 179,691,029 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35713067281,680-
حمایت21,6801,5488692,325-
حمایت12,2601,9951,0102,7248,420
P3,3693,2373,3693,369-
مقاومت13,9493,6844,6694,0148,630
مقاومت25,0584,9264,8104,413-
مقاومت35,6385,3734,9515,058-


آخرین اخبار ومعلم

نمایش اخبار قدیمی‌تر