سشمال

سیمان‌ شمال‌

1400/07/27 23:00:05
پایانی:8,490
(0.35%)
آخرین:8,550
(1.06%)

تعداد معاملات:141
حجم:739,469
ارزش معاملات:6.31B
حجم مبنا:1.78M
8,0408,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3362,491
8,480
8,550
34,5221
212,511
8,450
8,700
3,0802
15,000
8,420
8,740
1,0001
539,754(73%)
60(94%)
حجمحقیقیتعداد
674,469(91%)
50(98%)
199,715(27%)
4(6%)
حجمحقوقیتعداد
65,000(9%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 76,375,191 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 114,524,836 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4002,9103,8305,730-
حمایت25,7305,4854,1367,135-
حمایت17,0806,5904,4438,00425,350
P9,4109,1659,4109,410-
مقاومت110,76010,27012,41610,81525,590
مقاومت213,09012,84512,72311,684-
مقاومت314,44013,95013,03013,090-


آخرین اخبار سشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر