سشمال

سيمان‌ شمال‌

1400/04/03 08:43:37
پایانی:8,600
(0.23%)
آخرین:8,550
(-0.34%)

تعداد معاملات:325
حجم:1.2M
ارزش معاملات:10.38B
حجم مبنا:1.74M
8,1609,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,576
8,550
8,690
7,0822
11,814
8,530
8,700
11,5711
13,000
8,520
8,710
49,2701
1,172,034(97%)
114(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,205,166(100%)
127(99%)
34,032(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
900(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 88,416,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 81,609,666 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
9
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5165,4605,9756,603-
حمایت26,6036,5756,1467,390-
حمایت17,5767,5206,3187,87625,550
P8,6638,6358,6638,663-
مقاومت19,6369,58010,7819,45025,840
مقاومت210,72310,69510,9539,936-
مقاومت311,69611,64011,12510,723-


آخرین اخبار سشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر