ريشمك

توليد و صادرات ريشمك

1400/04/03 04:33:06
پایانی:42,842
(-2.88%)
آخرین:41,908
(-4.99%)

تعداد معاملات:60
حجم:188,458
ارزش معاملات:7.89B
حجم مبنا:350,124
41,90846,318
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
41,908
3,751,322312
000
41,910
5702
000
41,989
2001
38,458(20%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
177,526(94%)
11(92%)
150,000(80%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
10,932(6%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 36,613,725 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 691,415,353 تومانقدرت فروش حقیقی: 18.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,62622,46625,70633,267-
حمایت233,26732,18726,78738,218-
حمایت137,58735,42727,86741,277125,724
P46,22845,14846,22846,228-
مقاومت150,54848,38855,94851,179125,724
مقاومت259,18958,10957,02854,238-
مقاومت363,50961,34958,10959,189-


آخرین اخبار ریشمک

نمایش اخبار قدیمی‌تر