خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

1400/03/25 23:35:13
پایانی:28,764
(0.12%)
آخرین:29,589
(2.99%)

تعداد معاملات:8
حجم:17,942
ارزش معاملات:530M
حجم مبنا:424,539
27,86729,589
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
68377,763
29,589
000
1400
28,728
000
000000
17,942(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
17,942(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 172,027,896 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 86,013,948 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,16220,20221,76221,242-
حمایت221,24221,76222,28223,625-
حمایت125,40126,44122,80225,09887,822
P27,48128,00127,48127,481-
مقاومت131,64032,68036,31929,86488,683
مقاومت233,72034,24036,83931,337-
مقاومت337,87938,91937,35933,720-


آخرین اخبار خعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر