خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

1400/07/28 10:35:38
پایانی:3,827
(0%)
آخرین:3,941
(2.97%)

تعداد معاملات:1
حجم:3,297
ارزش معاملات:12.99M
حجم مبنا:2.61M
3,7133,941
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
562,508,088
3,941
000
12,000
3,938
000
110,000
3,930
000
3,297(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,297(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 12,617,619 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 12,617,619 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-34,116-38,858-31,725-15,107-
حمایت2-15,107-17,478-29,345-4,208-
حمایت1-5,583-10,325-26,9682,52511,823
P13,42511,05413,42513,425-
مقاومت122,94918,20734,85024,32411,823
مقاومت241,95839,58737,22731,058-
مقاومت351,48246,74039,60741,958-


آخرین اخبار خعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر