غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

1400/07/26 10:53:13
پایانی:48,820
(-4.87%)
آخرین:48,760
(-4.98%)

تعداد معاملات:242
حجم:290,695
ارزش معاملات:14.17B
حجم مبنا:296,033
48,76053,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
48,760
28,01511
000
48,800
3001
000
49,000
2,0001
265,695(91%)
128(99%)
حجمحقیقیتعداد
290,695(100%)
68(100%)
25,000(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,337,733 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 208,701,910 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,3168,22515,16230,283-
حمایت230,28328,23717,47640,883-
حمایت140,06635,97519,78847,432149,550
P58,03355,98758,03358,033-
مقاومت167,81663,72579,91168,633153,900
مقاومت285,78383,73782,22375,182-
مقاومت395,56691,47584,53785,783-


آخرین اخبار غمهرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر