غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

1400/05/10 18:31:30
پایانی:72,510
(-2.02%)
آخرین:70,310
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,736
حجم:1.66M
ارزش معاملات:120B
حجم مبنا:212,495
70,31077,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1575
67,000
70,310
142,68244
000
70,320
1502
000
71,200
1,1623
1,666,383(100%)
639(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,303,952(78%)
548(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
362,431(22%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 189,091,441 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 172,535,692 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,11346512,73736,306-
حمایت236,30633,48216,83155,059-
حمایت155,20349,55520,92066,644219,420
P85,39682,57285,39685,396-
مقاومت1104,29398,645127,279104,149222,320
مقاومت2134,486131,662131,368115,734-
مقاومت3153,383147,735135,462134,486-


آخرین اخبار غمهرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر