پارس

پتروشيمي پارس

1400/03/28 19:30:50
پایانی:148,480
(0.46%)
آخرین:148,750
(0.64%)

تعداد معاملات:374
حجم:504,518
ارزش معاملات:75.02B
حجم مبنا:673,491
140,410155,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1400
148,650
148,750
6,3762
1201
148,500
148,770
351
176
148,430
148,790
3001
214,915(43%)
111(96%)
حجمحقیقیتعداد
138,718(27%)
106(95%)
289,603(57%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
365,800(73%)
6(5%)
سرانه خرید حقیقی: 287,482,695 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.48سرانه فروش حقیقی: 194,309,892 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
16
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3126,983128,200131,625132,616-
حمایت2132,616133,225132,767137,850-
حمایت1140,683141,900133,908141,083444,150
P146,316146,925146,316146,316-
مقاومت1154,383155,600163,591151,550447,550
مقاومت2160,016160,625164,732154,783-
مقاومت3168,083169,300165,875160,016-


آخرین اخبار پارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر