پارس

پتروشیمی پارس

1400/07/04 03:57:35
پایانی:195,700
(1.84%)
آخرین:197,800
(2.93%)

تعداد معاملات:1,003
حجم:367,140
ارزش معاملات:72.39B
حجم مبنا:520,400
182,560201,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2124
197,800
197,990
671
310,187
197,750
198,000
2,6462
2885
197,720
198,270
4,0001
324,460(88%)
491(99%)
حجمحقیقیتعداد
208,240(57%)
208(98%)
42,680(12%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
158,900(43%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 129,321,429 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 195,925,807 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3140,313137,605147,637163,086-
حمایت2163,086161,732150,984178,416-
حمایت1180,443177,735154,327187,887587,540
P203,216201,862203,216203,216-
مقاومت1220,573217,865241,272218,546591,620
مقاومت2243,346241,992244,615228,017-
مقاومت3260,703257,995247,962243,346-


آخرین اخبار پارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر