ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

1400/08/01 17:48:16
پایانی:4,270
(-4.1%)
آخرین:4,231
(-4.98%)

تعداد معاملات:171
حجم:2.8M
ارزش معاملات:11.85B
حجم مبنا:3.36M
4,2314,675
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
4,200
4,231
1,078,14930
000
4,300
29,4292
000
4,399
10,0001
2,760,523(99%)
73(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,800,523(100%)
53(100%)
40,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 161,471,687 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 225,627,041 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1151,9062,3383,188-
حمایت23,1883,0832,4823,848-
حمایت13,8443,6352,6264,25613,350
P4,9174,8124,9174,917-
مقاومت15,5735,3646,3735,57713,600
مقاومت26,6466,5416,5175,985-
مقاومت37,3027,0936,6616,646-


آخرین اخبار ثشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر