زمگسا

كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌

1400/04/03 04:12:14
پایانی:31,920
(-0.15%)
آخرین:30,380
(-4.97%)

تعداد معاملات:27
حجم:13,324
ارزش معاملات:404M
حجم مبنا:469,925
30,38033,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
30,380
3,278,142510
000
30,390
148,18916
000
30,400
233,45816
13,324(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
13,324(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 20,252,480 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.19سرانه فروش حقیقی: 106,325,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
16
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت326,69326,72027,33027,886-
حمایت227,88627,90027,53328,818-
حمایت129,13329,16027,73629,39491,140
P30,32630,34030,32630,326-
مقاومت131,57331,60033,02331,25891,140
مقاومت232,76632,78033,22631,834-
مقاومت334,01334,04033,43032,766-


آخرین اخبار زمگسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر