خپویش

سازه‌ پویش‌

1400/07/27 21:31:05
پایانی:80,810
(4.86%)
آخرین:80,910
(4.99%)

تعداد معاملات:206
حجم:234,215
ارزش معاملات:18.92B
حجم مبنا:190,694
73,21080,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
99409,664
80,910
84,490
41
1900
80,900
85,000
7002
32,616
80,800
85,200
6812
224,215(96%)
43(98%)
حجمحقیقیتعداد
231,774(99%)
125(99%)
10,000(4%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,441(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 421,367,770 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.81سرانه فروش حقیقی: 149,837,255 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,84340,07546,35754,176-
حمایت254,17653,79248,45363,776-
حمایت165,97365,20550,54669,707230,640
P79,30678,92279,30679,306-
مقاومت191,10390,335104,99388,906233,310
مقاومت2104,436104,052107,08694,837-
مقاومت3116,233115,465109,182104,436-


آخرین اخبار خپویش

نمایش اخبار قدیمی‌تر