خپویش

سازه‌ پویش‌

1400/04/03 07:09:25
پایانی:57,640
(-2.05%)
آخرین:55,840
(-5.11%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:249,792
55,91061,790
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,19049,31050,60051,650-
حمایت251,65051,71051,03053,621-
حمایت154,35054,47051,46054,838171,150
P56,81056,87056,81056,810-
مقاومت159,51059,63062,63958,781171,150
مقاومت261,97062,03063,06959,998-
مقاومت364,67064,79063,50061,970-


آخرین اخبار خپویش

نمایش اخبار قدیمی‌تر