سخاش

سيمان‌خاش‌

1400/04/03 03:51:27
پایانی:88,980
(-1.93%)
آخرین:87,960
(-3.06%)

تعداد معاملات:1,488
حجم:557,628
ارزش معاملات:49.61B
حجم مبنا:168,577
86,21095,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,911
87,950
87,960
1,2702
170
87,700
88,100
5001
161
87,690
88,150
1141
548,605(98%)
655(100%)
حجمحقیقیتعداد
529,292(95%)
426(99%)
9,023(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
28,336(5%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 74,526,523 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 110,554,934 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-4,153-13,3503,53538,813-
حمایت238,81334,2159,16764,613-
حمایت163,38654,19014,79380,553261,580
P106,353101,755106,353106,353-
مقاومت1130,926121,730161,126132,153267,770
مقاومت2173,893169,295166,752148,093-
مقاومت3198,466189,270172,385173,893-


آخرین اخبار سخاش

نمایش اخبار قدیمی‌تر