سخاش

سيمان‌خاش‌

1400/07/29 04:50:15
پایانی:99,070
(-2.24%)
آخرین:97,680
(-3.62%)

تعداد معاملات:544
حجم:180,242
ارزش معاملات:17.85B
حجم مبنا:151,408
96,290106,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,110
97,670
97,680
4501
147,586
97,650
97,970
1441
1160
97,600
98,000
3,1002
175,607(97%)
254(100%)
حجمحقیقیتعداد
180,242(100%)
163(100%)
4,635(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 68,493,643 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 109,549,539 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,64622,60535,11763,713-
حمایت263,71359,69239,29182,832-
حمایت180,69672,65543,46094,644291,240
P113,763109,742113,763113,763-
مقاومت1130,746122,705151,899132,882297,240
مقاومت2163,813159,792156,068144,694-
مقاومت3180,796172,755160,242163,813-


آخرین اخبار سخاش

نمایش اخبار قدیمی‌تر