دلر

داروسازي‌ اكسير

1400/04/03 03:51:27
پایانی:27,070
(4.59%)
آخرین:27,170
(4.98%)

تعداد معاملات:452
حجم:2.59M
ارزش معاملات:70.13B
حجم مبنا:554,119
24,59027,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11785,968
27,170
37,430
15,7721
14,500
27,030
000
26,026
27,010
000
1,631,197(63%)
144(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,663,843(64%)
124(95%)
959,280(37%)
6(4%)
حجمحقوقیتعداد
926,634(36%)
6(5%)
سرانه خرید حقیقی: 306,642,380 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 363,227,661 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,9269,00512,03216,903-
حمایت216,90316,44213,04221,529-
حمایت122,03621,11514,05124,38780,340
P29,01328,55229,01329,013-
مقاومت134,14633,22540,28833,63981,510
مقاومت241,12340,66241,29736,497-
مقاومت346,25645,33542,30741,123-


آخرین اخبار دلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر