دلر

داروسازي‌ اكسير

1400/07/29 04:50:15
پایانی:47,200
(2.76%)
آخرین:47,270
(2.91%)

تعداد معاملات:992
حجم:2.08M
ارزش معاملات:98.61B
حجم مبنا:450,000
43,64048,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
46,840
47,290
14,8632
15,000
46,660
47,300
1,5002
1117
46,640
47,340
15,0001
1,859,486(89%)
317(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,478,090(71%)
252(98%)
230,000(11%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
611,396(29%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 276,869,839 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 276,848,603 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,27634,82036,89537,883-
حمایت237,88338,15537,58741,053-
حمایت142,57643,12038,27843,012141,460
P46,18346,45546,18346,183-
مقاومت150,87651,42056,26149,353143,050
مقاومت254,48354,75556,95251,312-
مقاومت359,17659,72057,64554,483-


آخرین اخبار دلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر