مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

1400/07/26 10:09:36
پایانی:33,617
(-2.43%)
آخرین:32,734
(-4.99%)

تعداد معاملات:125
حجم:203,505
ارزش معاملات:6.66B
حجم مبنا:412,803
32,73436,178
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
32,734
297,09736
000
32,851
3,0003
000
32,912
1,5001
103,855(51%)
78(99%)
حجمحقیقیتعداد
203,855(100%)
37(100%)
100,000(49%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 44,760,173 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.24سرانه فروش حقیقی: 185,216,041 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,3002,8008,05020,300-
حمایت220,30018,5509,80128,322-
حمایت127,30023,80011,55033,278102,900
P41,30039,55041,30041,300-
مقاومت148,30044,80057,04949,322105,397
مقاومت262,30060,55058,79854,278-
مقاومت369,30065,80060,55062,300-


آخرین اخبار مفاخر

نمایش اخبار قدیمی‌تر