ثمسكن

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

1400/03/28 20:27:48
پایانی:3,992
(0.75%)
آخرین:4,014
(1.31%)

تعداد معاملات:348
حجم:4.85M
ارزش معاملات:19.37B
حجم مبنا:3.75M
3,7644,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
124,556
4,012
4,060
5,0612
35,254
4,010
4,061
3,2001
11,989
4,006
4,062
6,0001
4,325,079(89%)
84(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,854,498(100%)
161(100%)
529,419(11%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 205,544,230 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.71سرانه فروش حقیقی: 120,367,428 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.59
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6741,5461,9572,624-
حمایت22,6242,5602,0943,253-
حمایت13,3193,1912,2313,64112,003
P4,2694,2054,2694,269-
مقاومت14,9644,8365,7964,89812,210
مقاومت25,9145,8505,9335,286-
مقاومت36,6096,4816,0705,914-


آخرین اخبار ثمسکن

نمایش اخبار قدیمی‌تر