ثمسكن

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

1400/07/30 23:59:22
پایانی:4,295
(1.29%)
آخرین:4,350
(2.59%)

تعداد معاملات:321
حجم:2.2M
ارزش معاملات:9.53B
حجم مبنا:3.49M
4,0284,452
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
4,300
4,360
12,1281
111,611
4,290
4,368
13,2002
11,500
4,286
4,373
10,0001
4,239,252(100%)
92(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,239,252(100%)
163(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 197,908,558 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.77سرانه فروش حقیقی: 111,702,989 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4731,2451,7622,736-
حمایت22,7362,6221,9353,527-
حمایت13,5433,3152,1074,01512,969
P4,8064,6924,8064,806-
مقاومت15,6135,3856,5925,59713,188
مقاومت26,8766,7626,7646,085-
مقاومت37,6837,4556,9376,876-


آخرین اخبار ثمسکن

نمایش اخبار قدیمی‌تر