رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

1400/07/27 23:05:19
پایانی:10,070
(-4.73%)
آخرین:10,050
(-4.91%)

تعداد معاملات:714
حجم:4.69M
ارزش معاملات:47.3B
حجم مبنا:1.42M
10,05011,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
10,050
163,18112
000
10,060
1,0001
000
10,140
13,2012
3,914,919(83%)
276(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,694,919(100%)
101(100%)
780,000(17%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 142,837,805 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 468,097,369 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6235,1706,0657,866-
حمایت27,8667,6406,3639,234-
حمایت19,2038,7506,66110,07930,960
P11,44611,22011,44611,446-
مقاومت112,78312,33014,41812,81431,880
مقاومت215,02614,80014,71613,659-
مقاومت316,36315,91015,01515,026-


آخرین اخبار رتکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر