کدما

معدنی‌ دماوند

1400/07/29 06:34:25
پایانی:98,870
(0%)
آخرین:95,700
(-3.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:132,485
93,930103,810
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-89,316-112,305-77,6373,006-
حمایت23,006-8,487-66,07255,978-
حمایت149,35326,365-54,52188,704296,010
P141,676130,182141,676141,676-
مقاومت1188,023165,035245,921194,648305,660
مقاومت2280,346268,852257,472227,374-
مقاومت3326,693303,705269,037280,346-


آخرین اخبار کدما

نمایش اخبار قدیمی‌تر