کدما

معدنی‌ دماوند

1400/03/29 08:44:56
پایانی:112,780
(0%)
آخرین:112,780
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:133,002
107,150118,410
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,4469,52026,73043,793-
حمایت243,79343,83032,47170,090-
حمایت178,28678,36038,20586,336338,340
P112,633112,670112,633112,633-
مقاومت1147,126147,200187,354138,930338,340
مقاومت2181,473181,510193,088155,176-
مقاومت3215,966216,040198,830181,473-


آخرین اخبار کدما

نمایش اخبار قدیمی‌تر