غديس

پاكديس

1400/04/03 08:43:37
پایانی:12,919
(-0.03%)
آخرین:12,278
(-4.99%)

تعداد معاملات:10
حجم:9,419
ارزش معاملات:115M
حجم مبنا:1.16M
12,27813,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,278
8,976,034454
000
12,279
39,1573
000
12,280
3,0652
9,419(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,419(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 17,383,437 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 30,421,015 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,57210,51710,81011,214-
حمایت211,21411,18710,90811,663-
حمایت111,74611,69111,00611,94036,834
P12,38812,36112,38812,388-
مقاومت112,92012,86513,54912,83736,834
مقاومت213,56213,53513,64713,114-
مقاومت314,09414,03913,74513,562-


آخرین اخبار غدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر