وتوصا

گروه س توسعه صنعتي ايران

1400/04/03 05:09:34
پایانی:8,120
(-0.73%)
آخرین:8,190
(0.12%)

تعداد معاملات:1,800
حجم:12.24M
ارزش معاملات:99.47B
حجم مبنا:1.84M
7,7808,580
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3210,018
8,190
8,200
121,2962
222,000
8,180
8,210
86,8372
15,196
8,170
8,220
104,4974
10,505,337(86%)
700(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,043,298(98%)
529(100%)
1,743,961(14%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
206,000(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,861,909 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 184,861,209 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4333,1053,9525,456-
حمایت25,4565,2924,2356,751-
حمایت16,8236,4954,5177,55124,370
P8,8468,6828,8468,846-
مقاومت110,2139,88511,86210,14124,790
مقاومت212,23612,07212,14410,941-
مقاومت313,60313,27512,42712,236-


آخرین اخبار وتوصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر