غدام

خوراك‌ دام‌ پارس‌

1400/07/30 23:17:26
پایانی:147,510
(-1.17%)
آخرین:143,430
(-3.9%)

تعداد معاملات:1,948
حجم:669,714
ارزش معاملات:98.79B
حجم مبنا:101,688
141,800156,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1160
143,600
144,570
4001
1136
143,440
144,580
1221
145
143,420
144,590
1,5001
651,728(100%)
484(100%)
حجمحقیقیتعداد
629,528(96%)
542(100%)
3,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
25,200(4%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 198,628,920 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 171,331,504 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-58,996-82,125-44,53239,316-
حمایت239,31627,752-31,99196,758-
حمایت191,37368,245-19,465132,245427,650
P189,686178,122189,686189,686-
مقاومت1241,743218,615306,325247,128440,420
مقاومت2340,056328,492318,851282,615-
مقاومت3392,113368,985331,392340,056-


آخرین اخبار غدام

نمایش اخبار قدیمی‌تر