كلر

كلر پارس

1400/04/03 07:56:35
پایانی:98,689
(4.99%)
آخرین:98,689
(4.99%)

تعداد معاملات:669
حجم:812,377
ارزش معاملات:80.17B
حجم مبنا:151,993
89,29198,689
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
350918,962
98,689
000
2234
98,500
000
110,000
98,311
000
612,377(75%)
115(99%)
حجمحقیقیتعداد
577,192(71%)
532(100%)
200,000(25%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
235,185(29%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 525,520,641 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.91سرانه فروش حقیقی: 107,072,370 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت347,75644,64853,65568,878-
حمایت268,87867,32456,65982,640-
حمایت183,78380,67559,66091,143296,067
P104,905103,351104,905104,905-
مقاومت1119,810116,702137,717118,667296,067
مقاومت2140,932139,378140,718127,170-
مقاومت3155,837152,729143,722140,932-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر