کلر

کلر پارس

1400/07/27 22:18:17
پایانی:124,597
(3.6%)
آخرین:124,000
(3.1%)

تعداد معاملات:974
حجم:434,115
ارزش معاملات:54.08B
حجم مبنا:131,000
114,247126,273
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1109
123,701
124,000
2501
1216
123,700
124,400
9941
2720
123,611
124,490
2,0001
343,440(79%)
212(99%)
حجمحقیقیتعداد
375,339(86%)
456(100%)
90,675(21%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
58,776(14%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 201,847,140 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.97سرانه فروش حقیقی: 102,557,266 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت380,33980,44287,42594,203-
حمایت294,20394,25489,754104,873-
حمایت1108,271108,37492,081111,465360,340
P122,135122,186122,135122,135-
مقاومت1136,203136,306152,598132,805364,218
مقاومت2150,067150,118154,925139,397-
مقاومت3164,135164,238157,255150,067-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر