حسينا

توسعه خدمات دريايي وبندري سينا

1400/04/03 04:48:42
پایانی:63,848
(3.76%)
آخرین:64,499
(4.82%)

تعداد معاملات:308
حجم:465,335
ارزش معاملات:29.71B
حجم مبنا:234,933
58,45764,609
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
64,500
64,588
801
1380
64,499
64,599
2951
11,000
64,351
64,600
13,2502
231,735(50%)
106(98%)
حجمحقیقیتعداد
313,932(67%)
116(97%)
233,600(50%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
151,403(33%)
4(3%)
سرانه خرید حقیقی: 139,583,172 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 172,792,502 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت338,28640,88044,81643,565-
حمایت243,56544,86246,12949,579-
حمایت154,03256,62647,44153,296191,099
P59,31160,60859,31159,311-
مقاومت169,77872,37281,55665,325193,679
مقاومت275,05776,35482,86869,042-
مقاومت385,52488,11884,18175,057-


آخرین اخبار حسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر