وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

1399/12/17 13:56:01
پایانی:86,900
(-0.02%)
آخرین:85,190
(-1.99%)

تعداد معاملات:34
حجم:8,227
ارزش معاملات:700M
حجم مبنا:570,646
85,19092,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
85,190
2,501,680790
000
86,000
3,3074
000
86,920
1,3404
8,227(100%)
84(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,227(100%)
28(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 8,511,027 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 25,533,082 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
19
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,23610,82023,21550,443-
حمایت250,44346,73527,34969,382-
حمایت167,81660,40031,47981,083255,570
P100,02396,315100,023100,023-
مقاومت1117,396109,980138,900118,962255,570
مقاومت2149,603145,895143,030130,663-
مقاومت3166,976159,560147,165149,603-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر