وآذر

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌

1400/04/02 16:39:17
پایانی:77,100
(-0.15%)
آخرین:73,360
(-4.99%)

تعداد معاملات:17
حجم:5,863
ارزش معاملات:430M
حجم مبنا:185,231
73,36081,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
73,360
2,488,727625
000
73,370
8022
000
73,380
8212
5,863(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,863(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,135,820 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 150,679,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت361,71660,57562,79767,303-
حمایت267,30366,73263,53870,699-
حمایت170,60669,46564,27972,797221,730
P76,19375,62276,19376,193-
مقاومت179,49678,35583,54079,589221,730
مقاومت285,08384,51284,28181,687-
مقاومت388,38687,24585,02285,083-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر