شگامرن

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
3
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3163,600170,800187,350189,500-
حمایت2189,500193,100192,871214,788-
حمایت1229,800237,000198,385230,411810,300
P255,700259,300255,700255,700-
مقاومت1296,000303,200341,814280,988810,300
مقاومت2321,900325,500347,328296,611-
مقاومت3362,200369,400352,850321,900-

آخرین اخبار شگامرن

نمایش اخبار قدیمی‌تر