حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

1400/07/28 11:04:30
پایانی:36,839
(4.02%)
آخرین:36,490
(3.04%)

تعداد معاملات:375
حجم:942,624
ارزش معاملات:34.72B
حجم مبنا:460,986
33,64337,183
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,618
36,460
36,490
1,7001
224,980
36,450
36,999
5,9612
336,770
36,250
37,000
4,8124
922,706(98%)
157(99%)
حجمحقیقیتعداد
841,406(89%)
137(99%)
23,200(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
104,500(11%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 216,506,791 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 226,252,230 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,97117,40120,51224,763-
حمایت224,76324,47821,54929,517-
حمایت130,41529,84522,58632,454107,514
P37,20736,92237,20737,207-
مقاومت142,85942,28949,54741,961108,201
مقاومت249,65149,36650,58444,898-
مقاومت355,30354,73351,62249,651-


آخرین اخبار حپارسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر