تتر

رمزارز - رتبه 3
قیمت :
24,433 تومان
$ 
0%-

معاملات روزانه$64,068,665,795
حجم بازار$62,685,584,981
سکه در گردش62,645,350,340
عرضه کل64,471,767,617

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

24,318
24,318

24,597
24,598

24,380
24,620

24,080
24,175

24,330
24,594

24,450
24,660

24,456
24,499

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0%-
0%-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر