ثنام

س ساختماني ب نام آوران مهندسي

1400/07/30 22:51:18
پایانی:11,562
(-1.16%)
آخرین:11,348
(-2.99%)

تعداد معاملات:19
حجم:312,955
ارزش معاملات:3.55B
حجم مبنا:864,903
11,34812,048
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
11,348
10,894,850740
000
11,349
11,8114
000
11,350
10,6692
2,955(1%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
312,955(100%)
13(100%)
310,000(99%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 6,833,142 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.02سرانه فروش حقیقی: 278,337,362 تومانقدرت فروش حقیقی: 40.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,2864,5295,6658,317-
حمایت28,3177,9386,04410,053-
حمایت19,8329,0756,42311,12634,044
P12,86312,48412,86312,863-
مقاومت114,37813,62116,27214,59934,044
مقاومت217,40917,03016,65115,672-
مقاومت318,92418,16717,03017,409-


آخرین اخبار ثنام

نمایش اخبار قدیمی‌تر