سبزوا

سیمان لار سبزوار

1400/08/01 17:53:32
پایانی:2,673
(-4.84%)
آخرین:2,669
(-4.98%)

تعداد معاملات:772
حجم:10.38M
ارزش معاملات:27.76B
حجم مبنا:5.33M
2,6692,949
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
2,660
2,669
1,037,42847
11,900
2,645
2,670
30,0001
000
2,673
3,0001
9,837,907(95%)
407(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,068,227(97%)
158(99%)
550,000(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
319,680(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 64,611,118 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 170,331,460 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34341676021,572-
حمایت21,5721,4387472,237-
حمایت12,1741,9078922,6478,279
P3,3123,1783,3123,312-
مقاومت13,9143,6474,6613,9778,427
مقاومت25,0524,9184,8064,387-
مقاومت35,6545,3874,9525,052-


آخرین اخبار سبزوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر