بیت کوین کش

رمزارز - رتبه 18
قیمت :
14,557,803 تومان
$516 
+1%+

معاملات روزانه$5,085,359,458
حجم بازار$9,780,903,711
سکه در گردش18,855,681
عرضه کل18,855,681

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

14,442,444
14,609,519

14,511,112
14,620,000

14,355,000
14,760,000

14,450,120
14,729,005

14,469,145
14,631,694

17,549,222
17,550,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
+1%+
17.6%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37327107279-
حمایت2279256134401-
حمایت13933471614761,521
P599576599599-
مقاومت17136678547211,534
مقاومت2919896881797-
مقاومت31,033987907919-

آخرین اخبار بیت کوین کش

نمایش اخبار قدیمی‌تر