داريوش

صندوق س. ثروت داريوش -س

1400/07/29 14:52:29
پایانی:9,818
(-0.3%)
آخرین:9,800
(-0.48%)

تعداد معاملات:280
حجم:981,256
ارزش معاملات:9.63B
حجم مبنا:1
8,86410,832
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
230,881
9,800
9,820
10,0001
227,755
9,790
9,829
9,0002
250,000
9,780
9,830
5,0001
255,821(26%)
31(97%)
حجمحقیقیتعداد
980,606(100%)
198(99%)
725,435(74%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
650(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 81,020,986 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.67سرانه فروش حقیقی: 48,624,190 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60


آخرین اخبار داریوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر