حگردش-پذیره

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0001,0001,0001,000-
حمایت21,0001,0001,0001,000-
حمایت11,0001,0001,0001,0003,000
P1,0001,0001,0001,000-
مقاومت11,0001,0001,0001,0003,000
مقاومت21,0001,0001,0001,000-
مقاومت31,0001,0001,0001,000-

آخرین اخبار حگردش-پذیره

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر