حشكوه

دليجان طلايي شكوه پارس

1400/07/29 16:16:35
پایانی:2,549
(2.86%)
آخرین:2,552
(2.98%)

تعداد معاملات:196
حجم:4.01M
ارزش معاملات:10.22B
حجم مبنا:3.92M
2,4042,552
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
234,087,407
2,552
2,660
4,1141
12,000
2,550
2,680
25,0001
1100,000
2,523
2,690
199,0002
3,078,252(77%)
53(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,262,357(31%)
56(97%)
934,105(23%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,750,000(69%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 148,046,497 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.58سرانه فروش حقیقی: 57,459,785 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.39


آخرین اخبار حشکوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر