ماني

صندوق س. با درآمد ثابت ماني

1400/07/02 00:26:47
پایانی:10,201
(0.06%)
آخرین:10,200
(0.05%)

تعداد معاملات:286
حجم:1.11M
ارزش معاملات:11.35B
حجم مبنا:1
9,17511,213
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
161,082,833
10,199
10,200
25,2562
101,000,000
10,198
10,204
3,2371
101,000,000
10,197
10,205
52,2702
891,230(80%)
77(99%)
حجمحقیقیتعداد
631,522(57%)
155(99%)
222,367(20%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
482,075(43%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 118,070,613 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.84سرانه فروش حقیقی: 41,562,296 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.35


آخرین اخبار مانی

نمایش اخبار قدیمی‌تر