پادا

صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س

1400/05/10 12:47:07
پایانی:108,290
(0.17%)
آخرین:108,367
(0.24%)

تعداد معاملات:2
حجم:69
ارزش معاملات:7.47M
حجم مبنا:1
19,999,999
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3364
108,110
108,367
8611
150
108,000
109,728
9051
2750
106,070
109,836
1,0001
69(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
20(29%)
1(50%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
49(71%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 3,736,005 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.73سرانه فروش حقیقی: 2,165,800 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58


آخرین اخبار پادا

نمایش اخبار قدیمی‌تر