کهربا

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا

1400/07/27 21:52:00
پایانی:10,173
(0.48%)
آخرین:10,203
(0.78%)

تعداد معاملات:23
حجم:124,990
ارزش معاملات:1.27B
حجم مبنا:1
9,11211,136
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,991
10,203
10,236
5001
120,000
10,175
10,237
1,0001
28,783
10,135
10,239
7,3001
98,182(79%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
26,808(21%)
7(88%)
26,808(21%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
98,182(79%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: 90,800,498 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.33سرانه فروش حقیقی: 38,959,683 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -