همای

صندوق س همای آگاه-ثابت

1400/07/27 21:41:30
پایانی:10,154
(0.05%)
آخرین:10,155
(0.06%)

تعداد معاملات:427
حجم:3.05M
ارزش معاملات:31.06B
حجم مبنا:1
9,13411,162
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
123,470
10,154
10,155
10,059,498112
1505
10,153
10,157
5001
332,945
10,152
10,159
35,4301
3,008,987(98%)
200(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,637,982(54%)
148(99%)
50,607(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,421,612(46%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 152,766,269 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 112,378,846 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74


آخرین اخبار همای

نمایش اخبار قدیمی‌تر