کامیاب

صندوق س. کامیاب آشنا-د

1400/07/27 20:44:07
پایانی:10,714
(0.03%)
آخرین:10,715
(0.04%)

تعداد معاملات:361
حجم:3.55M
ارزش معاملات:38.1B
حجم مبنا:1
9,63911,781
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1469
10,714
10,717
1,0001
12,300
10,712
10,718
446,4825
45,128
10,711
10,719
200,0002
3,236,261(91%)
127(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,813,235(51%)
116(99%)
320,478(9%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,743,504(49%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 273,018,113 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.63سرانه فروش حقیقی: 167,474,136 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -