فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1400/09/10 07:16:13
پایانی:33,900
(0%)
آخرین:33,610
(-0.85%)

تعداد معاملات:6,411
حجم:5.45M
ارزش معاملات:184B
حجم مبنا:1.6M
32,48035,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
33,500
34,000
6761
1100,000
33,420
34,100
2741
1152
33,300
34,180
2,2242
1,350,189(25%)
508(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,448,334(82%)
5,309(100%)
4,102,890(75%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,004,745(18%)
7(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,101,195 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.17سرانه فروش حقیقی: 28,404,317 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر