فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1400/06/31 06:17:27
پایانی:37,000
(4.99%)
آخرین:37,000
(4.99%)

تعداد معاملات:23,531
حجم:5.6M
ارزش معاملات:207B
حجم مبنا:1.6M
33,48037,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9,35378,039,882
37,000
37,000
5024
2965,296
36,990
000
1511,173
36,980
000
5,006,058(89%)
91(94%)
حجمحقیقیتعداد
4,602,913(82%)
23,261(100%)
600,000(11%)
6(6%)
حجمحقوقیتعداد
1,003,145(18%)
16(0%)
سرانه خرید حقیقی: 2,035,430,175 تومانقدرت خرید حقیقی: 278.00سرانه فروش حقیقی: 7,321,601 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.00


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر