فجهان

مجتمع جهان فولاد سیرجان

1400/07/26 10:22:32
پایانی:5,979
(-3%)
آخرین:5,998
(-2.69%)

تعداد معاملات:7,862
حجم:21.01M
ارزش معاملات:125B
حجم مبنا:16M
5,8566,472
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,746
5,998
6,000
34,3115
120,000
5,997
6,011
58,0204
11,736
5,996
6,012
33,01411
15,815,297(76%)
1,076(99%)
حجمحقیقیتعداد
20,930,031(100%)
5,858(100%)
5,116,685(24%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,951(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 87,880,725 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.11سرانه فروش حقیقی: 21,362,351 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4063,3153,7924,453-
حمایت24,4534,4073,9515,182-
حمایت15,3165,2254,1105,63318,380
P6,3636,3176,3636,363-
مقاومت17,2267,1358,2497,09218,642
مقاومت28,2738,2278,4087,543-
مقاومت39,1369,0458,5678,273-


آخرین اخبار فجهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر