فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

1400/05/10 12:28:16
پایانی:23,116
(0.63%)
آخرین:23,660
(2.99%)

تعداد معاملات:20
حجم:91,891
ارزش معاملات:2.17B
حجم مبنا:435,332
22,28223,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
852,357,481
23,660
000
1603
23,520
000
1450
22,290
000
91,891(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
91,891(100%)
13(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 265,519,044 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.62سرانه فروش حقیقی: 163,396,335 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
3
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4896,2339,0368,351-
حمایت28,3519,2239,97112,633-
حمایت115,70017,44410,90515,27968,009
P19,56220,43419,56219,562-
مقاومت126,91128,65535,19423,84469,150
مقاومت230,77331,64536,12826,490-
مقاومت338,12239,86637,06330,773-


آخرین اخبار فکمند

نمایش اخبار قدیمی‌تر