ثهام

صندوق س ثروت هامرز-سهام

1400/07/27 22:28:44
پایانی:11,520
(0.4%)
آخرین:11,520
(0.4%)

تعداد معاملات:6
حجم:11,699
ارزش معاملات:134M
حجم مبنا:1
10,32712,621
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
11,520
11,720
5,8302
16,366
11,510
11,750
6,3221
150,000
11,500
11,795
5,3321
11,699(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,699(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,386,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 67,386,240 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -