سپیدما

صندوق س. سپید دماوند-د

1400/03/29 08:03:47
پایانی:10,516
(0%)
آخرین:10,520
(0.03%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
9,46511,567
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1009,995,410
10,515
10,520
90,5001
20020,000,000
10,514
10,521
1,000,00010
20020,000,000
10,513
10,522
1,000,00010
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -