سپيدما

صندوق س. سپيد دماوند-د

1400/07/30 23:12:14
پایانی:11,249
(0.06%)
آخرین:11,249
(0.06%)

تعداد معاملات:240
حجم:10.81M
ارزش معاملات:121B
حجم مبنا:1
10,11812,366
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10510,187,511
11,248
11,249
190,1262
20020,000,000
11,247
11,250
601
20020,000,000
11,246
11,253
100,0001
2,385,495(22%)
22(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,810,277(17%)
25(86%)
8,424,939(78%)
2(8%)
حجمحقوقیتعداد
9,000,157(83%)
4(14%)
سرانه خرید حقیقی: 1,219,746,966 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 814,552,238 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -