تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99

1400/03/26 00:37:09
پایانی:599,692
(1.34%)
آخرین:592,000
(0.04%)

تعداد معاملات:630
حجم:11,256
ارزش معاملات:6.75B
حجم مبنا:1
562,129621,299
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
179
580,090
605,980
91
000
605,998
601
000
608,000
81
11,256(100%)
117(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,048(98%)
491(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
208(2%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 57,693,445 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.28سرانه فروش حقیقی: 13,493,680 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
2
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
1
خرید
1
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3409,038411,622433,638450,487-
حمایت2450,487451,779440,982484,127-
حمایت1497,102499,686448,318504,9101,579,372
P538,551539,843538,551538,551-
مقاومت1585,166587,750639,117572,1911,631,154
مقاومت2626,615627,907646,453592,974-
مقاومت3673,230675,814653,798626,615-