مدیریت

س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری

1400/07/26 10:20:58
پایانی:9,087
(-2.17%)
آخرین:9,190
(-1.06%)

تعداد معاملات:4,068
حجم:3.52M
ارزش معاملات:31.99B
حجم مبنا:1.65M
8,8259,753
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1737
9,190
9,191
1502
1761
9,174
9,198
1502
21,679
9,172
9,199
1502
3,182,950(89%)
347(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,569,287(100%)
3,523(100%)
386,564(11%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
227(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,352,929 تومانقدرت خرید حقیقی: 9.05سرانه فروش حقیقی: 9,206,389 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38867592,1773,851-
حمایت23,8513,7872,6506,018-
حمایت16,5606,4333,1237,35727,328
P9,5259,4619,5259,525-
مقاومت112,23412,10715,41611,69227,966
مقاومت215,19915,13515,88913,031-
مقاومت317,90817,78116,36215,199-


آخرین اخبار مدیریت

نمایش اخبار قدیمی‌تر